Privacyverklaring

Privacyverklaring

Onze privacy is belangrijk en dus ook die van jouw. Daarom gaan wij op een veilige manier om met alle persoonsgegevens die je ons toevertrouwt en in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring zijn we transparant over het verwerken van je gegevens en wat jouw rechten tot de gegevensverwerking zijn. Het privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website van Rugzak vol Reizen en de daarbijhorende dienstverlening. Ten alle tijden kun je voor vragen en/of opmerkingen contact opnemen via info@rugzakvolreizen.nl.

 

De persoonsgegevens, het belang en het tijdsbestek van verwerken

Rugzak vol Reizen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit doen we om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zien.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in welk belang we dit doen en hoelang we dit doen:

  • Op het moment dat je een reactie plaatst onder berichten op de website worden je naam, e-mailadres, je bericht en IP-adres opgeslagen. Je IP adres wordt onthouden, zodat er geen goedkeuring van de Rugzak vol Reizen nodig is om je reactie te plaatsen. Deze gegevens worden bewaard zolang jij of wij het bericht laat staan op de website en zolang de blog online is.
  • Wanneer een pakketje naar je wordt opgestuurd hebben we je naam, adres en e-mailadres nodig. Deze gegevens worden bewaard zo lang de blog online is.
  • Voor de financiële administratie worden bij het versturen van facturen de volgende gegevens opgeslagen: Naam van contactpersoon, bedrijfsnaam, adres, btw nummer, e-mail adres, bankgegevens en het bedrag dat betaald dient te worden. Deze gegevens zijn belangrijk om de betalingen te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard.
  • Mocht het nodig zijn om een klacht te verwerken of om contact met je op te nemen om de dienstverlening uit te voeren of te verbeteren, dan worden je naam, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd.

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou ontvangen, omdat jij deze met ons hebt gedeeld. Ze worden gevraagd voor de uitvoering van een overeenkomst en voor wettelijke verplichtingen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit in overeenstemming met jou is gedaan en nodig is voor de bedrijfsvoering of als dit wettelijk verplicht is. Jouw gegevens zullen niet worden doorverkocht aan derden.

 

Cookies & Google analytics

Cookies worden opgeslagen op je computer, telefoon of tablet wanneer je een website bezoekt. Je cookie instellingen kun je zelf aanpassen en de opgeslagen informatie verwijderen. Rugzak vol Reizen maakt geen gebruik van cookies die toestemming van de bezoeker vereisen. Rugzak vol Reizen maakt wel gebruik van analytische cookies waar je ondubbelzinnig toestemming voor geeft bij het bezoeken van de website. Deze cookies worden door ons gebruikt om de website te kunnen verbeteren. Door het surfen naar website geef je hier toestemming voor. Het surfgedrag en het geanonimiseerde IP-adres worden opgeslagen door Google Analytics. De periode dat je gegevens worden opgeslagen zijn vastgesteld door Google.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rugzak vol Reizen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Rugzak vol Reizen (zie contactgegevens onderaan deze verklaring). We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Rugzak vol Reizen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rugzak vol Reizen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rugzakvolreizen.nl.

 

De ingangsdatum van deze privacyverklaring is 23-5-2018. Zodra er een nieuwe versie gepubliceerd wordt, vervalt de geldigheid van de vorige versies. Daarom raden we je aan om geregeld de privacyverklaring te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen ten behoeve van de bedrijfsvoering.

 

Contactgegevens Rugzak vol Reizen

Rugzak vol Reizen
Kerkweg 58
6231 BS Meerssen
Nederland

E-mailadres: info@rugzakvolreizen.nl
Telefoonnummer: 5491126751556
Rugzak vol Reizen staat als eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel: 66106958